1 – ثبت نام برای عموم دانشجویان آزاد است.
2- دوره های آموزشی به صورت عمومی و خصوصی میباشد.تعداد جلسات دوره ها 10 جلسه می باشد
3- پس از ثبت نام جهت تعیین مربی و زمان شروع دوره به استخر مراجعه نمائید

زمان تشکیل دوره های آموزش شنا آقایان:

شنبه دوشنبه و چهارشنبه 16الی 17:45

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا آقایان

نوع دوره مبلغ دوره(تومان) ثبت نام
دوره خصوصی تک نفره (آقایان) 650000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 2 نفره (آقایان) 500000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 تا 5 نفره (آقایان) 280000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر (آقایان) 130000 برای ثبت نام کلیک کنید

زمان تشکیل دوره های آموزش شنا خانمها:

خانمها:یکشنبه ها 17:45 الی 19:30 ، سه شنبه ها و پنجشنبه ها 14 الی 16

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا خانمها

نوع دوره مبلغ دوره ثبت نام
دوره خصوصی تک نفره (خانمها) 650000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 2 نفره (خانمها) 500000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 تا 5 نفره (خانمها) 280000 برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر (خانمها) 130000 برای ثبت نام کلیک کنید

مبلغ تخفیف برای کارکنان،اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود به شرح ذیل می باشد:

دوره های عمومی 50,000  تومان،دوره خصوصی 3-5 نفره 30,000 تومان،دوره خصوصی 2 نفره 175,000 تومان،دوره خصوص تک نفره 250,000 تومان که این مبالغ به کارت رفاهی واریز خواهد شد