آموزش مبانی PIPING

تصویر پروفایل ABBASNEJAD معلم ABBASNEJAD
1,600,000R
0 دانش‌آموز

0 ratings


Course Description

 آشنايي با پروژه هاي نفت و گاز، معرفي اقلام Piping،  كدها و استانداردهاي طراحي،‌ آشنايي با مدارك طراحي Piping،  طراحي Piping اطراف تجهيزات،

برنامه دوره درسی

سرفصل خالی است