آموزش نرم افزار EXCEL

تصویر پروفایل ABBASNEJAD معلم ABBASNEJAD
2,000,000R1,350,000R
0 دانش‌آموز

0 ratings


Course Description

سرفصل دوره:

مفاهيم اوليه : آشنايي با محيط كار Excel
ايجاد و ويرايش کتاب¬هاي کاري يا Workbook
روشهاي پيکربندي يا Format کتاب¬هاي کاري
انواع نماها و تنظيمات صفحه
فرمول¬ها و توابع
اضافه کردن نمودارها و تصاوير
مديريت داده¬ها در Excel
مفاهيم پيشرفته Excel
چاپ، تنظيمات و روشهاي چاپ
کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی

برنامه دوره درسی

سرفصل خالی است