آموزش نرم افزار PDMS

تصویر پروفایل instructor معلم instructor
2,500,000R
0 دانش‌آموز

0 ratings


Course Description

آشنايي با محيط نرم افزار، مدل سازي Equipment، مدل سازي Piping، گزارش گيري و تهيه MTO، تهيه نقشه هاي Isodraft، انجام يك پروژه نمونه،

برنامه دوره درسی

سرفصل خالی است