آموزش شنا

1 – ثبت نام برای عموم دانشجویان آزاد است.
2- دوره های آموزشی به صورت عمومی و خصوصی میباشد.تعداد جلسات دوره ها 10 جلسه می باشد
3- پس از ثبت نام جهت تعیین مربی و زمان شروع دوره به استخر مراجعه نمائید

زمان تشکیل دوره های آموزش شنا آقایان:

شنبه دوشنبه و چهارشنبه 16الی 17:45

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا آقایان

نوع دورهمبلغ دوره(تومان)ثبت نام
دوره خصوصی تک نفره (آقایان)650000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 2 نفره (آقایان)500000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 تا 5 نفره (آقایان)280000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر (آقایان)130000برای ثبت نام کلیک کنید

زمان تشکیل دوره های آموزش شنا خانمها:

خانمها:یکشنبه ها 17:45 الی 19:30 ، سه شنبه ها و پنجشنبه ها 14 الی 16

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا خانمها

نوع دورهمبلغ دورهثبت نام
دوره خصوصی تک نفره (خانمها)650000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 2 نفره (خانمها)500000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 تا 5 نفره (خانمها)280000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر (خانمها)130000برای ثبت نام کلیک کنید

مبلغ تخفیف برای کارکنان،اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود به شرح ذیل می باشد:

دوره های عمومی 50,000  تومان،دوره خصوصی 3-5 نفره 30,000 تومان،دوره خصوصی 2 نفره 175,000 تومان،دوره خصوص تک نفره 250,000 تومان که این مبالغ به کارت رفاهی واریز خواهد شد