با توجه به آماده نبودن درگاه پرداخت اینترنتی(در حال راه اندازی)تا اطلاع ثانوی ثبت نام دوره ها به صورت حضوری در مرکز آموزشهای آزاد(ساختمان مرکز آموزشهای الکترونیکی جنب دانشکده علوم زمین) انجام میگیرد

دوره های جدید