باطلاع شرکت کنندگان محترم گروه 2 کارگاه مقاله نویسی می رساند، کلاس روز پنجشنبه 25 دیماه ساعت 9 صبح از طریق سامانه مدیریت یادگیری به آدرس زیر برگزار خواهد شد.

http://lms.shahroodut.ac.ir

  • دانشجویانی که پیش از این از سامانه استفاده نموده اند با نام کاربری و کلمه عبور خود می توانند وارد سامانه شوند.
  • نام کاربری و کلمه عبور برای دانشجویانی که برای اولین بار وارد سامانه مذکور می شوند، به ترتیب شماره دانشجویی و شماره تلفن همراه ثبت شده دانشجو در سیستم گلستان می باشد. پیشنهاد می شود قبلا فایل راهنمای دانشجویان که در صفحه اصلی سایت قرار دارد مطالعه گردد.