با توجه به اختلال در درگاه بانک مرکزی ثبت نام دوره ها تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری در مرکز آموزشهای آزاد(دانشکده مجازی)انجام می گیرد