خانه

دوره های آمادگی نظام مهندسی معدن

جهت شرکت در کلاسهای آنلاین دوره های آمادگی، به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

lms.shahroodut.ac.ir

نام کاربری و کلمه عبور هر دو کد ملی شرکت کننده می باشد.

خواهشمند است پیش از استفاده از سیستم، فایل و و یدیو نحوه کار با سیستم را از لینک زیر مشاهده فرمایید:

راهنمای کار با سامانه

جدول زمان بندی کلاسها در رسته های استخراج و اکتشاف نیز با کلیک بر روی لینکهای زیر قابل دریافت است.

برنامه زمان بندی استخراج

برنامه زمان بندی اکتشاف

 

دوره های آمادگی نظام مهندسی معدن

ثبت نام دوره هایی که مطابق جدول زمانبندی آغاز نشده اند امکانپذیر می باشد
باطلاع می رساند تمامی دوره های اعلام شده به حد نصاب لازم رسیده و تشکیل خواهند شد.

جهت ثبت نام در دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی معدن، به قسمت ثبت نام آنلاین دوره ها مراجعه نمایید.

لیست دروس و مدرسان استخراج

لیست دروس و مدرسان اکتشاف