خانه

ثبت نام آزمون دوره توانمندسازی زبان دکتری – خرداد 1403

احتراما باطلاع شرکت کنندگان در دوره توانمندسازی زبان دانشجویان دکتری می رساند، مطابق مندرجات اطلاعیه ذیل جهت ثبت نام در آزمون این دوره اقدام فرمایند.

اطلاعیه برگزاری آزمون توانمندسازی زبان دانشجویان دوره دکتری- خرداد 1403 (1)

دوره MBA آزاد

احتراما باطلاع شرکت کنندگان دوره MBA می رساند که علی الحساب مبلغ 40,000,000 ریال به صورت پیش پرداخت برای ثبت نام قطعی در این مرحله اخذ و الباقی مبلغ به صورت اقساط حداکثر 6 ماهه دریافت خواهد شد. 

جهت اطلاع از شرایط و نحوه برگزاری حضوری و مجازی دوره های توانمندسازی زبان دانشجویان دکتری بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

اطلاعیه آموزش توانمندسازی زبان دانشجویان دوره دکتری- مهر 1402