خانه

اطلاعیه مهم آزمون زبان دکتری

لطفا ابتدا از طریق لینک اول، ثبت نام و پرداخت وجه را انجام داده و پس از پرداخت وجه آزمون، از طریق لینک دوم، ثبت نام خود را کامل نمایید در غیر اینصورت کارت و پاسخنامه برای شما صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون را ندارید.

ثبت نام آزمون زبان دکتری

تکمیل ثبت نام آزمون زبان دکتری