دریافت کارت و کارنامه آزمون زبان

به اطلاع داوطلبان می رساند نتایج آزمون حداکثر یک هفته پس از برگزاری آزمون اعلام میگردد