نتیجه آزمون حداکثر تا سه شنبه مورخ 6 اسفند از طریق پیامک به اطلاع دانشجویان خواهد رسید،لطفا از مراجعه حضوری،تماس و یا پیام خودداری کنید