تماس با ما

دفتر ما

  •  edu@shahroodut.ac.ir
  •  تلفن: 32392204-023 داخلی 2643
  • فکس: 32395440-023
  •  شاهرود - دانشگاه صنعتی شاهرود - مرکز آموزشهای آزاد

تماس با ما