دریافت کارت و کارنامه آزمون زبان

به اطلاع داوطلبان می رساند نتایج آزمون حداکثر 10 روز  پس از برگزاری آزمون اعلام میگردد