مهارتهای کاربردی ارتباط موثر

مهارتهای کاربردی برای ارتباط موثر در مذاکرات

جزئیات

آموزش MATLAB

آموزش مقدماتی نرم افزار MATLAB برای تمامی رشته ها

جزئیات

آموزش مبانی پایپینگ

آشنايي با پروژه هاي نفت و گاز، معرفي اقلام Piping، كدها و استانداردهاي طراحي،‌ آشنايي با مدارك طراحي Piping، طراحي Piping اطراف تجهيزات،

جزئیات

مبانی سیستمهای فتوولتاییک با PVSYST

آشنایی با اصول تابش خورشیدی، اندازه گیری و زوایای تابش، طراحی نیروگاههای متصل به شبکه و منفصل از شبکه و طراحی پمپ آب خورشیدی با استفاده از نرم افزار PVsyst

جزئیات

طراحی موتورخانه

مروری بر انتخاب سیستم محلی و مرکزی براساس استانداردAshrae

جزئیات

آموزش نرم افزار LATEX

نرم افزار قدرتمند برای تهیه متون فنی و....

جزئیات

آموزش نرم افزار PDMS

مدل سازي Piping&Equipment، تهيه MTO، تهيه نقشه هاي Isodraft

جزئیات

اصول و فنون مذاکره

مهارتهای کاربردی برای انجام مذاکرات

جزئیات

آشنایی با استاندارد و ایزو

آشنایی با استادردهای بین المللی، ISO 9001

جزئیات