مبانی سیستمهای فتوولتاییک با PVSYST

آشنایی با اصول تابش خورشیدی، اندازه گیری و زوایای تابش، طراحی نیروگاههای متصل به شبکه و منفصل از شبکه و طراحی پمپ آب خورشیدی با استفاده از نرم افزار PVsyst

جزئیات

آموزش مبانی پایپینگ

آشنايي با پروژه هاي نفت و گاز، معرفي اقلام Piping، كدها و استانداردهاي طراحي،‌ آشنايي با مدارك طراحي Piping، طراحي Piping اطراف تجهيزات،

جزئیات

آموزش MATLAB

آموزش مقدماتی نرم افزار MATLAB برای تمامی رشته ها

جزئیات

مهارتهای کاربردی ارتباط موثر

مهارتهای کاربردی برای ارتباط موثر در مذاکرات

جزئیات

اصول و فنون مذاکره

مهارتهای کاربردی برای انجام مذاکرات

جزئیات

آموزش نرم افزار PDMS

مدل سازي Piping&Equipment، تهيه MTO، تهيه نقشه هاي Isodraft

جزئیات

آموزش نرم افزار LATEX

نرم افزار قدرتمند برای تهیه متون فنی و....

جزئیات

طراحی موتورخانه

مروری بر انتخاب سیستم محلی و مرکزی براساس استانداردAshrae

جزئیات

آشنایی با استاندارد و ایزو

آشنایی با استادردهای بین المللی، ISO 9001

جزئیات