آموزش شنا

1- دوره های آموزشی به صورت عمومی و خصوصی میباشد.تعداد جلسات دوره ها 10 جلسه می باشد
2- پس از ثبت نام جهت تعیین مربی و زمان شروع دوره باطلاع رسانی خواهد شد.

3- ساعت برگزاری کلاسها 10 الی 12، 12 الی 14 و 14 الی 16 خواهد بود.

4- روزهای زوج ویژه آقایان و روزهای فرد ویژه بانوان می باشد.

جدول ثبت نام دوره های آموزش شنا 

نوع دورهمبلغ دوره(تومان)ثبت نام
دوره عمومی 15 تا 20 نفر(کارکنان)600000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره عمومی 15 تا 20 نفر(آزاد)800000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 5 نفره1200000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 4 نفره1500000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 3 نفره1800000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 2 نفره2400000برای ثبت نام کلیک کنید
دوره خصوصی 1 نفره3000000برای ثبت نام کلیک کنید