اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه زمان برگزاری دوره HSE

باطلاع شرکت کنندگان دوره HSE می رساند شروع دوره روز پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ساعت ۸ صبح خواهد بود. محل برگزاری: مرکز آموزشهای آزاد واقع در ساختمان مرکز آموزشهای الکترونیکی (روبروی دانشکده علوم زمین )